Radovan Popp
Pustějov 207
742 43
603 441 112
brown@brown.cz

Váš dopis/ze dne 54 824/2011-610/22.6.2011

Věc: Oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě
Oznamujeme, že naše společnost provozuje veřejnou komunikační síť v pásmu  2,4GHz dle normy IEEE 802.11 b,g, dále v pásmu 5GHz dle normy IEEE  802.11 a,n a Ethernet 10/100/1000Mbit dle normy IEEE 802.3.

Tato informace je zveřejně na na našich internetových stránkách na  adrese:www.brown.cz

S pozdravem
Radovan Popp
V Pustějově
30.7.2011